Nabassaites asiņu apstrāde

Nabassaites asiņu apstrāde

Kā apstrādā nabassaites asinis?

Mēs saprotam, ka grūtniecības laikā Jums nākas pieņemt nozīmīgu lēmumu, tādēļ piedāvājam divas nabassaites asiņu apstrādes metodes: Cells, mūsu pieejamākais pakalpojums, izmantojot asiņu apjoma samazināšanas metodi; CellsPlus, powered by TotiCyte – mūsu unikālais pakalpojums, zelta standarts.

Lai gan abu metožu izmantošana palīdzēs saglabāt Jūsu mazuļa nenovērtējamās cilmes šūnas, mēs vienmēr rekomendējam izmantot pakalpojumu CellsPlus, jo ar to tiek nodrošināts par 100- 400% vairāk ārstēšanai pieejamo cilmes šūnu, nekā ar citām asiņu apstrādes metodēm, ko esam testējuši, ieskaitot Lielbritānijā visplašāk izmantotās. Tas ir ļoti būtiski, jo Jūsu bērna ārstēšanas iznākums var būt atkarīgs no pieejamā cilmes šūnu skaita – jo vairāk, jo labāk.

Daudzi paraugi

Jau šobrīd pasaulē iespējas ārstēšanai ar cilmes šūnām, kas iegūtas no nabassaites asinīm, ir milzīgas. Līdz šim veikts vairāk nekā 5000 klīnisko pētījumu13 par cilmes šūnu izmantošanu dažādu slimību ārstēšanā un atzīts, ka cilmes šūnu izmantošana var palīdzēt vairāk nekā 80 slimību gadījumā. Tieši šī iemesla dēļ mūsu mērķis ir dot Jūsu mazulim maksimāli daudz iespēju vajadzības gadījumā izmantot viņa cilmes šūnas.

Mēs piedāvājam uzglabāt Jūsu mazuļa nabassaites asiņu cilmes šūnas iespējami daudzos paraugos. Gadījumā, ja ārstēšanai būs nepieciešama tikai daļa no uzglabātajām cilmes šūnām, atlikušās tiks uzglabātas ārstēšanai nākotnē.

Apstrādātās nabassaites asinis tiek uzglabātas divās ģeogrāfiski atšķirīgās uzglabāšanas vietās

Lai gan tas šķiet neticami, tomēr mēdz notikt dažādi negadījumi, tādēļ mēs sniedzam Jums iespēju uzglabāt sava mazuļa paraugus divās ģeogrāfiski dažādās vietās. Varat būt mierīgi – ja pēkšņi vienā uzglabāšanas vietā rastos problēmas ar kādu no iekārtām, atlikušās Jūsu mazuļa nabassaites asiņu cilmes šūnas un audi droši glabāsies otrajā.

Arrow

Vairāk iespēju ar CellsPlus

Ar CellsPlus Jūs iegūsiet 100% vairāk cilmes šūnu

Ir divi galvenie faktori, kas nosaka iespējas izmantot cilmes šūnu paraugu ārstēšanā: saderība un šūnu skaits. Jūsu mazulim būs perfekta saderība ar savām nabassaites asiņu cilmes šūnām, bet to skaits būs atkarīgs no nabassaites asiņu apstrādes metodes.

Lielbritānijā nabassaites asiņu apstrādē pārsvarā tiek izmantotas asiņu apjoma samazināšanas metodes, kas nozīmē, ka daļa cilmes šūnu tiek zaudēta. Dažu tehnoloģiju izmatošanas gadījumā tie var būt pat 50 % cilmes šūnu. CellsPlus, kurā tiek izmantota unikālā TotiCyte tehnoloģija, ļauj saglabāt vairāk cilmes šūnu gan apstrādes procesā pirms uzglabāšanas, gan pēc atsaldēšanas. Brīdī, kad būs jāsāk ārstēšana, paraugā, kas apstrādāts ar TotiCyte tehnoloģiju, būs par 100–400 % vairāk šūnu, nekā paraugā, kura apstrādē izmantota jebkura cita metode.
Atkarībā no terapijas, ārstēšanai parasti ir nepieciešami 25 miljoni šūnu uz vienu kilogramu ķermeņa svara. Tādēļ šūnu skaitam nabassaites asiņu paraugā ir izšķiroša nozīme.

CellsPlus pakalpojuma izvēle var sniegt būtisku atšķirību pieejamo šūnu daudzumā, kas var izrādīties izšķirošs- vai šūnu skaits būs pietiekams ne tikai bērna, bet arī pieaugušā ārstēšanai un vai šūnas varēs izmantot vairākām ārstēšanas reizēm.

|

CellsPlus nodrošina ārstēšanai daudz vairāk cilmes šūnu, nekā jebkura cita mūsu izmēģinātā metode.”

Cells4Life ir pirmā cilmes šūnu banka, kas nodrošina vairāku paraugu uzglabāšanu vairākām ārstēšanas reizēm.

 

CellsPlus saglabā vairāk šūnu veidu

Mēs vēl nevaram zināt, kuri cilmes šūnu veidi nākotnē būs visnoderīgākie, tādēļ ir svarīgi saglabāt visus dažādos cilmes šūnu veidus, kas atrodami nabassaites asinīs. Izmantojot nabassaites asiņu apstrādē apjoma samazināšanas metodes, ne tikai samazinās kopējais pieejamais šūnu skaits, bet pilnībā tiek zaudēts viens cilmes šūnu veids – embrionālajām līdzīgas ļoti mazas cilmes šūnas (VSELs). Ar CellsPlus Jūs saglabāsiet visus cilmes šūnu veidus un Jūsu bērnam būs sniegtas visplašākās iespējas ārstēšanai ar cilmes šūnām.

Tieši tādēļ mēs esam izveidojuši CellsPlus kā pašu vērtīgāko nabassaites asiņu apstrādes pakalpojumu.

%

vairāk saglabāto cilmes šūnu, salīdzinot ar citām apjoma samazināšanas metodēm

Cells

Cellsizmantojot pasaulē vadošo asiņu apjoma samazināšanas tehnoloģiju

Cells izmanto nedaudz lētāko, bet otro labāko apjoma samazināšanas tehnoloģiju dzīvotspējīgu cilmes šūnu saglabāšanai – AXP. Atšķirībā no citām apjoma samazināšanas metodēm, ar AXP tiek zaudēts vismazāk cilmes šūnu, līdz ar to nodrošinot Jūsu bērnam labākas ārstēšanas iespējas.

Tieši tādēļ AXP tehnoloģiju izmanto arī Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests savai valsts organizētajai nabassaites asiņu saglabāšanas programmai un šī tehnoloģija ir biežāk lietotā arī ASV.

Nabassaites asiņu šūnu dzīvotspēja

Mēs izmantojam tikai uzticamus kurjerus, kas strādā visu diennakti, lai laikus nogādātu nabassaites asiņu paraugus laboratorijā. Tādēļ Jūsu paraugs tiek nogādāts laboratorijā un apstrādāts 24- 48 stundu laikā vai pat ātrāk. Tas ir ļoti būtiski, jo tiklīdz nabassaite ir atdalīta no ķermeņa, tās asiņu dzīvotspēja sāk samazināties. Tādēļ – jo drīzāk Jūsu mazuļa paraugs tiks apstrādāts, jo vairāk cilmes šūnas tiks uzglabātas Jūsu bērna vajadzībām. Mēs vienmēr nodrošinām, ka mūsu kurjeru darba un apstrādes ātrums ir starp labākajiem nozarē.

Space

Pieci unikāli ieguvumi, izvēloties nabassaites asiņu uzglabāšanu ar Cells4Life

 

Vismaz par 100% vairāk cilmes šūnu

✓ Daudzām terapijas reizēm

✓ Katra mazuļa paraugi tiek uzglabāti divās dažādās vietās

✓ Pakalpojumi pieejami 24/7 365 dienas gadā

✓ Industrijas vadošā tehnoloģija

Space
Uzziniet vairāk, pieprasiet Vecāku ceļvedi cilmes šūnu uzglabāšanā

 

 

NEESMU GRŪTNIECE

Pieprasiet vecāku ceļvedi cilmes šūnu uzglabāšanā

 

NEESMU GRŪTNIECE