TotiCyte tehnoloģija

TotiCyte tehnoloģija

Unikālā TotiCyte tehnoloģija, kas būtiski izmaina cilmes šūnu saglabāšanas iespējas apstrādes un kriokonservācijas procesā, ir pieejama ekskluzīvi tikai Cells4Life.

Pasaulē efektīvākā cilmes šūnu apstrādes tehnoloģija TotiCyte nodrošina ārstēšanai par 100–400 % vairāk cilmes šūnu, nekā jebkura cita mūsu pārbaudīta metode.

Lielākais šūnu skaits

TotiCyte nodrošina līdz 5x vairāk dzīvotspējīgu šūnu

Vairāk šūnu veidu

TotiCyte nodrošina vairāk šūnu veidu

Atdala 99 % sarkano asins šūnu

TotiCyte atdala vairāk sarkano asins šūnu

Neviens nezina vai un kad Jūsu mazulim būs nepieciešamas cilmes šūnas. Vai tās būs vajadzīgas, lai glābtu dzīvību vai vienkārši atvieglotu novecošanas procesu? Nepieciešamība pēc cilmes šūnām var rasties daudzos dažādos gadījumos.

Cilmes šūnu terapijas efektivitāti ietekmē divi galvenie faktori: dzīvotspējīgo šūnu skaits un atbilstošs cilmes šūnu veids.

Nabassaites asiņu cilmes šūnas ir, iespējams, visplašāk izmantojamās šūnas no tām, kādas mums jebkad būs pieejamas. Tomēr no nabassaites iegūstamais cilmes šūnu daudzums ir ierobežots un atkarīgs no asiņu daudzuma.

Tieši tādēļ nabassaites asiņu apstrādes procesā ir svarīgi iegūt pēc iespējas vairāk Jūsu mazuļa cilmes šūnu.

Šūnu skaitam ir nozīme

TotiCyte nodrošina lielāku ārstēšanai izmantojamo cilmes šūnu skaitu

TotiCyte tehnoloģija ir radīta, lai palielinātu ārstēšanai izmantojamo šūnu skaitu pirms sasaldēšanas un pēc atsaldēšanas. TotiCyte nodrošina ārstēšanai 2–5 reizes vairāk šūnu, nekā citas nabassaites asiņu apstrādes metodes. Turklāt Jūsu mazuļa šūnu paraugus varēs izmantot visu viņa mūžu un vairākām ārstēšanas reizēm.

Jūsu bērns var piederēt pirmajai paaudzei, kas dzīvos ilgāk par 100 gadiem.

Vairākām ārstēšanas reizēm – Jūsu bērns var piederēt pirmajai paaudzei, kas dzīvos ilgāk par 100 gadiem. Kas zina, cik daudz reižu radīsies nepieciešamība izmantot reģeneratīvo medicīnu, un katrā no šīm reizēm var būt vajadzīga daļa vai visas Jūsu mazuļa cilmes šūnas. Jo lielāks ir saglabāto cilmes šūnu skaits, jo vairāk ārstēšanas reizēm to pietiks. Turklāt, attīstoties šūnu pavairošanas tehnoloģijām, izšķiroša nozīme būs arī tam, ka pieejami vairāki atsevišķi paraugi.

Terapija un ķermeņa svars – daudzu slimību ārstēšanā nepieciešamais šūnu skaits ir atkarīgs no pacienta ķermeņa svara. Jūsu mazulim pieaugot, viņa ārstēšanai būs nepieciešams lielāks šūnu skaits.

Šūnu dzīvotspējas atgūšana pēc apstrādes

Šūnu dzīvotspējas atgūšana pēc atsaldēšanas

Ko nozīmē dzīvotspējas atgūšana?

Šeit redzami vairāki šūnu dzīvotspējas atgūšanas skaidrojumi:

Šūnu dzīvotspējas atgūšana pēc apstrādes – iegūto dzīvotspējīgo šūnu skaits pēc nabassaites apstrādes un pirms kriokonservācijas.

Šūnu dzīvotspējas atgūšana pēc atsaldēšanas – dzīvotspējīgo šūnu skaits, kas pēc atsaldēšanas izmantojams ārstēšanai. Būtiski: nozīme ir tikai ārstēšanai izmantojamo dzīvotspējīgo šūnu skaitam. Mirušās šūnas reģeneratīvajā medicīnā izmantot nav iespējams.

Asinsgrupu saderība

Ja Jūsu mazuļa nabassaites asiņu cilmes šūnas tiks izmantotas viņa paša vajadzībām, tām būs pilnīga šūnu un asinsgrupas saderība. Savukārt, lai tās izmantotu cita ģimenes locekļa ārstēšanā, saderība ir jāpārbauda.
Lai arī šūnu saderība māsām un brāļiem ir līdz 75%, tomēr asinsgrupas var atšķirties. Šajā gadījumā ir nepieciešams, lai pirms ārstēšanas paraugs būtu attīrīts, reducējot sarkanās asins šūnas zem 5 % no kopējā apjoma. Tas tiek darīts, lai novērstu dzīvībai bīstamās transfūzijas jeb asinspārliešanas reakcijas risku. Diemžēl attīrīšanas procesā daļa cilmes šūnu aiziet bojā, tādā veidā samazinot arī veiksmīgas šūnu transplantācijas iespēju. Turklāt mazāks būs arī tā cilvēka svars, kuru ar šo paraugu var ārstēt.

TotiCyte uzlabo asinsgrupu saderību

Izmantojot TotiCyte tehnoloģiju, no nabassaites asinīm tiek atdalīti 99 % sarkano asins šūnu, un cilmes šūnas ir gatavas izmantošanai neatkarīgi no pacienta asinsgrupas. Turklāt paraugu papildu attīrīšana pirms lietošanas vairs nav nepieciešama. Tas ir vēl viens veids, kā TotiCyte nodrošina ārstēšanai maksimālu cilmes šūnu skaitu.

Vairāk šūnu veidu

TotiCyte saglabā retus nabassaites asiņu nediferencēto cilmes šūnu veidus, kas tiek zaudēti, izmantojot citas apstrādes tehnoloģijas. Mēs vēl nezinām, kuri būs nozīmīgākie cilmes šūnu veidi ārstēšanai nākotnē, tādēļ nedrīkst riskēt, zaudējot kādu no tiem. Īpaši jāņem vērā, ka nabassaites asiņu cilmes šūnas ir visjaunākās un tādēļ, iespējams, ar vislielāko potenciālu.

Kas ir TotiCyte?

TotiCyte ir Cilvēka audu aģentūras (HTA) apstiprināts, precīzs, zemas koncentrācijas divu šķīdumu maisījums, kas ikdienā tiek izmantots asiņu apstrādē. Šīs vielas ir dimetilsulfoksīds (DMSO) un dekstrāns. Dimetilsulfoksīds un dekstrāns ir sastopams katrā apstrādātajā nabassaites asiņu paraugā un ir pārliets tūkstošiem ar nabassaites asinīm ārstēto pacientu visā pasaulē.

Kā tas notiek?

TotiCyte izraisa sarkano asins šūnu nogulsnēšanos, atstājot augšējā slānī visus citus šūnu veidus, tajā skaitā cilmes šūnas un plazmu.
Plazma kopā ar cilmes šūnām nonāk nākamajā apstrādes tvertnē, atstājot 99 % sarkano asins šūnu iepriekšējā.
Plazma un cilmes šūnas tiek maigi centrifugētas, radot plazmas apakšā cilmes šūnu slāni (leikocitāro slāni).
Liekā plazma tiek noņemta, atstājot 25 ml cilmes šūnu paraugu, kuru pirms saglabāšanas sadala vairākās vienībās.

Space

Pieci unikāli ieguvumi, izvēloties nabassaites asiņu uzglabāšanu ar Cells4Life

 

Vismaz par 100% vairāk cilmes šūnu

✓ Daudzām terapijas reizēm

✓ Katra mazuļa paraugi tiek uzglabāti divās dažādās vietās

✓ Pakalpojumi pieejami 24/7 365 dienas gadā

✓ Industrijas vadošā tehnoloģija

Kādas citas metodes tiek izmantotas?

Lai saglabātu šūnu dzīvotspēju ārstēšanai nākotnē, visas valsts un privātās nabassaites asiņu bankas uzglabā nabassaites asinis, izmantojot šķidro slāpekli. Tas nodrošina, ka, neatkarīgi no tā, kad Jūsu mazulim cilmes šūnas būs nepieciešamas – pēc 10, 50 vai 100 gadiem – tās būs tikpat dzīvotspējīgas kā to ieguves dienā.

Apstrāde – sarkano asins šūnu atdalīšana

Nabassaites asiņu apstrādē un sagatavošanā lieto dažādas tehnoloģijas un paņēmienus. Visu biežāk lietoto metožu mērķis ir atdalīt pēc iespējas vairāk sarkano asins šūnu. Šo procesu sauc par sarkano šūnu atdalīšanu vai apjoma samazināšanu.

Parasti nabassaites asinis lielā ātrumā centrifugē, sadalot tās trīs slāņos: smagākās sarkanās asins šūnas – paliek apakšā, vidū – ļoti plāns tā saucamais “leikocitārais slānis” jeb “buffy coat ”, kas satur cilmes šūnas, un augšā – plazma, kas satur dažādus recēšanas faktorus, bet nesatur šūnas.

Pēc tam leikocitāro slāni kopā ar nelielu plazmas un sarkano asins šūnu daudzumu atdala speciālā maisā , kas paredzēts kriokonservācijai . Lai gan plazma un sarkanās asins šūnas netiek izmantotas reģeneratīvajā medicīnā, tās nonāk uzglabājamā parauga tvertnē, cenšoties saglabāt visas starp diviem slāņiem esošās cilmes šūnas.

Kriokonservācija

Nākāmais posms ir divpakāpju sasaldēšanas process: kontrolēta sasaldēšana līdz –800C, kam seko ievietošana šķidrā slāpekļa tvaikos –1900C temperatūrā. Tieši pirms kontrolētās sasaldēšanas nabassaites asinīm tiek pievienots 10 % dimetilsulfoksīds, lai novērstu šūnu pārplīšanu aukstuma dēļ. Šādi sagatavotas asinis tiek uzglabātas, līdz tās ir nepieciešamas šūnu terapijai.

Citu tehnoloģiju trūkumi

Visu apjoma samazināšanas tehnoloģiju izmantošana rada būtiskus cilmes šūnu zaudējumus. Arī pēc atsaldēšanas tiek zaudēts liels daudzums, ja ne vairums, cilmes šūnu. Šie zaudējumi var sasniegt pat 70–90 % no dzīvotspējīgo cilmes šūnu sākotnējā skaita. Tas var ierobežot gan iespējas izmantot paraugu ārstēšanai, gan to, cik terapijas reizēm to varēs lietot.

Bez tam visas biežāk lietotās apjoma samazināšanas metodes tomēr saglabā līdz 35 % sarkano asins šūnu. Daudzas no tām pārplīst sasaldēšanas laikā, piesārņojot paraugu. Šo piesārņojumu var attīrīt, paraugu mazgājot, taču tas izraisa vēl lielāku cilmes šūnu zudumu. Turklāt atlikušās sarkanās šūnas var izraisīt arī transfūzijas reakciju, ja asinsgrupas nav saderīgas.

TotiCyte atrisina visas šīs problēmas, nodrošinot vairāk cilmes šūnu un mazāk sarkano asins šūnu, nekā jebkura cita metode.

Space
Uzziniet vairāk, pieprasiet Vecāku ceļvedi cilmes šūnu uzglabāšanā

 

 

NEESMU GRŪTNIECE

Pieprasiet vecāku ceļvedi cilmes šūnu uzglabāšanā

 

NEESMU GRŪTNIECE